Det er veldig mange profesjonelle aktører i markedet som har Oslo børs’ indeks som målestokk når de skal måle sine prestasjoner mot markedet. Og det viser seg at hele sju av ti gjør det dårligere enn indeksen på børsen! Og når man da i tillegg legger inn gebyrer og prosenter av dine investerte penger uansett prestasjon, kan man jo spørre seg selv hvorfor man skal gå inn på slike avtaler. SKinvest har vært i markedet i over 17 år og har vært mer på flere opp og nedturer. Det har vi lært av. Vi mener vi lykkes godt, selv om vi har hatt våre tunge stunder vi har «tettet skroget med tusenlapper» som vi sier.

Vi har hatt ulike strategier og metoder for å finne gode investeringsobjekter. Noen har vi tjent godt på, og andre har vi tapt penger på. Men totalt sett, så har vi gjort det like godt og bedre enn indeksen over det lange løp.

Nå bruker vi moderne investerings- og rapporteringsverktøy og hjelper oss med å holde oversikten over våre investeringer.

Vi har organisert oss som et AS for å utnytte mulighetene som et selvstendig selskap gir oss med tanke på reinvestering av utbytte og salg av aksjene. Det anbefaler vi andre aksjeklubber også å gjøre. Da gjerne så tidlig som mulig for å unngå å komme i store skatteposisjoner ved salg og investering i AS’et.

Vi er alle utdannet fra NTNU i Trondheim og har hatt en felles interesse for sparing i aksjer og andre verdipapirer. Men vi er først og fremst en gjeng som møtes for å ha det gøy sammen og prate rør.