SKinvest

Vennskap
Forvaltes!

SKinvests markedsverdi


Avkastning og bidrag

Om SKinvest

 

Aktivafordeling


Sektorfordeling

Bidrag

Transaksjoner

Analyser og modeller

Vi er på Nordens største sosiale handleplass for aksjer og fond!
Følg SKinvest på Shareville

Om Oss


Dette er vår historie

Slik at du kan bli bedre kjent med oss
avatar

Vennskap Forvaltes

Det hele begynte i 2005, da 16 studiekompiser fra NTNU stiftet Sivilingeniørenes Kapitalforvaltning og Investeringsfond, kortere sagt SKinvest. Vi ønsket å gjøre noe aktivt for å bevare det gode vennskapet vårt etter studietiden og dyrke vår interesse for aksjer.

Vennskap

Gjennom studietiden ved NTNU ble medlemmene kjent på tvers av studieretningene. Felles interesser som ski, Samfundet og ikke minst UKA, gjorde at vi tilbrakte mye tid sammen i løpet av de fem årene i Trondheim.  Derfor er vennskapet selve grunnpilaren i aksjeklubben vår. Aksjeklubben består av 16 gode venner som ser fram til å møtes til månedlige møter og de to høydepunktene: sommerfest og julebord. Uten SKinvest hadde nok de fleste av oss hatt nok med sitt og mistet kontakten, men pga SKinvest møtes vi jevnlig, og har det fantastisk morsomt sammen!

Inntjening

I løpet av de 14 årene vi har investert i aksjer, har vi vært med på opp og nedturer i markedet. Dette har vært spennende på godt og vondt, men også lærerikt! Det er viktig å tenke langsiktig og fortsette å spare selv når det nedover i markedet. Det er vanskelig å time opp- og nedturer i markedet og kontinuerlig sparing er den beste måten å være i markedet og tjene penger på lengre sikt og vi ønsker en god risikojustert avkasting på porteføljen vår. Til sammenligning har vi nå slått vår referanseindeks Oslo børs OSEBX med over 25% de siste to årene. Resultatet i fjor gav en avkastning på drøye 50% på forvaltningskapitalen vår! I januar 2015 har SKinvest en Sharp-ratio på 2,34. Det er helt fantastisk, og det sier noe om at man må fortsette å spare selv når markedet butter i mot. For dem som ønsker å følge oss så kan dere gjøre det ved å følge oss på Shareville.no. Shareville er et sosialt nettverk for Nordnets kunder der vi deler tanker og idéer rundt det å spare i aksjer.

 

Læring

Det har vært en lærerrik reise fra vi startet SKinvest i 2005. I opp- og nedturer har vi holdt skuta flytende og fortsatt å spare og investere i aksjer. Gjennom å tenke langsiktig, være tålmodig og foreta løpende evaluering av vår aksjestrategi, ser vi nå at aksjeklubben besitter betydelige verdier og gjør det bra i forhold til vår referanseindeks OSEBX. For stadig å bli bedre har vi invitert eksterne presentatører som blant andre Jon Petter Tollefsen fra AksjeNorge og representanter fra Pareto som har holdt foredrag for oss. Når vi holder våre møter er takhøyden stor! Vi kjører uformelle analyser for å velge ut nye kjøps- eller salgsobjekter og alle som har lyst kan holde en analyse og presentere for de andre. Det er dette som gjør aksjesparing i en aksjeklubben veldig lærerikt, morsomt og sosialt!

Kontakt oss!
Send melding

Medlemmene


Dette er våre medlemmer

Slik at du kan bli bedre kjent med oss

Møt SKinvest AS

I 2012 stiftet vi SKinvest AS. Vi gjorde dette først og fremst for å forenkle skatteberegningen til medlemmene og for å utnytte skattefordeler ved et AS. Alt regnskap er satt bort og gjennomgås årlig av revisor. For enkelhets skyld har alle lik andel og én stemme i generalforsamling og andre avstemninger. Det gjør avstemmingsprosessene våre enklere, mer demokratiske og man slipper støy ved at enkelte medlemmer har mer makt enn andre.

Håkon Stiksrud

Aksjonær

Alexander Gillebo

Aksjonær

Petter El Fakiri

Aksjonær

Martin Haanes

Aksjonær

Thor Einar Strand

Aksjonær

Christian N. Aas

Aksjonær

Andreas Johnsen

Aksjonær

Erik Ræstad

Aksjonær

Kristian Wright

Aksjonær

Trygve Sagen

Aksjonær

Øyvind S. Aasbrenn

Styreleder

Gunnar H. Holmen

Varamedlem

Pål Christian Thorsen

Aksjonær

Kontakt


La oss hjelpe deg!

Har du spørsmål vedrørende å starte og drive en aksjeklubb? Vi kan hjelpe deg med noen gode tips på veien.

Supert! Melding sendt.

Feil! Vennligst sjekk feltene.